Plaatsen


Mildam

In 1408 werd er een Verdrag van Vreede van den Bisschop van Utrecht gesloten met de Vriezen van Stellingwerf, Schoterland en Oosterzeenigen landen. De aan dit vredesverdrag verbonden voorwaarde was dat Suage, Jobbegea, Scueringa, Olde Hoerne, Neye Hoerne, Catlyck, Brumergea en Olde Schoten een aantal Olde Schilden moesten betalen aan […]


Verhuizingen familie Hoekstra

Modjokerto – december 1927 Soekoredjo – oktober 1928 Kalimati – augustus 1931 Soekoredjo – maart 1932 Twisk – oktober 1932 Suikerfabriek Soerawinangoen – maart 1933 Suikerfabriek Loewoenggadja (Cheribon) – februari 1934 Alkmaar – Lyceumstraat 61 – april 1934 – 31 mei 1936 Langsee Pati – 1 juli 1936 Modjoagoeng – […]