Hendrik Martens Koopmans 1789-1851


Hendrik Martens Koopmans is geboren op 11-05-1789 in Follega, Lemsterland, zoon van Marten Hendriks Koopmans en Antje Johannes. Hij is gedoopt op 31-05-1789 in Lemmer. Hendrik is overleden op 19-08-1851 in Lemsterland, 62 jaar oud (oorzaak: Overleden in een vaartuig). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1851. Hendrik:

  1. trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1814 in Lemsterland met Trijntje Aukes Bijzitter, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1786 in Lemsterland. Trijntje is overleden op 19-11-1848 in Lemmer, 61 of 62 jaar oud.
  2. trouwde, 62 jaar oud, op 13-07-1851 in Lemsterland met Harmke Hendriks Hooghoed, 55 of 56 jaar oud. Harmke is geboren in 1795. Harmke is overleden op 21-10-1871 in Lemsterland, 75 of 76 jaar oud

In het archief over Friese militairen onder Napoleon, (archiefnummer 1819, Friese militairen in leger en marine 1795-1815 – Tresoar, inventarisnummer NN_01, aktenummer 5156) staat het volgende vermeld:

Werff, Hamke Stoffels van der timmerman Sloten 13.01.1786, wonende aldaar, zoon van Stoffel Riggelts van der Werff en Akke Hamkes, plaatsvervanger voor Hendrik Martens Koopmans te Follega; overeengekomen bedrag 900 gulden; pokdalig; 24.11.1811 fuselier 124e reg. inf. onder nr. 3572, 5e bat., 2e comp., 4e bat., 2e comp.; bij onbekend legeronderdeel onder nr. 905; is in 1813 gedeserteerd; wordt eind 1814 vermist; volgens nr. 905 op te noemen lijst geen bericht ontvangen doch volgens nr. 910 was zijn laatste bericht van 18.02.1812 uit Abbéville; 04.06.1813 overleden in het hospitaal te Stettin Bronnen: Tresoar Coll. Visser; nrs.905 en 910 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; toegang 8/4057.178; Terpstra; Gen. Jb.1956 bldz.30 nr. 371 Stoffels; NA Mil. Stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 153 S3 nr. 371; Raf Sloten fol. 10v

Hij heeft zich voor 900 gulden laten vervangen en zijn vervanger heeft het niet overleefd!

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

2 Broer Harke Martens geboren (07-10-1791)
7 of 8 Moeder overleden (1797)
7 Vader trouwde met Rintske Bouwes Haagsma (12-02-1797)
8 Halfbroer Bouwe Martens geboren (26-03-1798)
10 Halfbroer Uiltje Martens geboren (24-08-1799)
11 of 12 Halfbroer Bouwe Martens overleden (1801)
11 Halfzus Rimkjen Martens geboren (22-04-1801)
13 Grootvader Hendrik overleden (?-11-1802)
12 of 13 Halfbroer Bouwe Martens geboren (1803)
14 Halfbroer Jelle Martens geboren (08-05-1804)
16 Grootmoeder Geertje Jeltes overleden (08-01-1806)
18 Vader trouwde met Akke Aukes Bakker (21-06-1807)
21 Halfzus Eelkjen geboren (05-03-1811)
25 Broer Harke Martens trouwde met Ynske Aukes Bakker (18-06-1814)
25 Trouwde met Trijntje Aukes Bijzitter (08-09-1814)
25 Zoon Marten geboren (02-01-1815)
25 Halfbroer Auke Martens geboren (07-04-1815)
25 Nicht Antje geboren (04-05-1815)
26 Zoon Marten overleden (24-06-1815)
28 Nicht Eelkje geboren (17-04-1818)
30 Halfbroer Gerrit Martens geboren (11-03-1820)
30 Halfbroer Auke Martens overleden (28-03-1820)
30 Halfbroer Gerrit Martens overleden (23-04-1820)
32 Halfzus Rimkjen Martens trouwde met Johannes Alberts Koopman (20-05-1821)
32 Halfbroer Auke Martens geboren (13-09-1821)
33 Neef Marten geboren (28-07-1822)
35 Neef Auke Harkes geboren (08-02-1825)
35 Nicht Anne geboren (08-02-1825)
35 Nicht Anne overleden (28-02-1825)
37 Halfbroer Gerrit Martens geboren (01-07-1826)
37 Tante Sjoerdtje overleden (04-09-1826)
37 Halfbroer Gerrit Martens overleden (24-03-1827)
41 Nicht Antje geboren (09-07-1830)
44 Tante Femke overleden (25-01-1834)
47 Oom Jelle overleden (25-05-1836)
49 Halfzus Rimkjen Martens overleden (26-06-1838)
53 Oom Folkert overleden (01-08-1842)
54 Tante Lipkjen Hendriks overleden (04-04-1844)
55 Neef Auke Harkes trouwde met Baukje Hessels de Jong (16-02-1845)
59 Echtgenote Trijntje Aukes Bijzitter overleden (19-11-1848)
59 Halfbroer Auke Martens trouwde met Grietje Fokkes Prins (23-03-1849)
59 Zus Eelkje overleden (24-04-1849)
60 Nicht Akke (Alberts) Aukes geboren (26-12-1849)
62 Trouwde met Harmke Hendriks Hooghoed (13-07-1851)
62 Tante Lipkjen overleden (30-07-1851)