Jacobje Hendriks Slotinga 1835-1905


Jacobje Hendriks Slotinga is geboren op 18-06-1835 om 11:00 in Kollum. Jacobje is overleden op 26-04-1905 om 03:00 in Lemsterland, 69 jaar oud. Jacobje trouwde, 31 jaar oud, op 02-03-1867 in Kollumerland met Auke Martens Koopmans, 45 jaar oud. Auke is geboren op 13-09-1821 om 01:00 in Follega, zoon van Marten Hendriks Koopmans en Akke Aukes Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1821. Auke is overleden op 03-02-1881 om 04:00 in Lemmer, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1881. Auke trouwde voorheen op 23-03-1849 in Haskerland (Fr) met Grietje Fokkes Prins (geb. 1824). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 17-06-1863 in Haskerland (Fr).
In 1868 is zij door de arrondissementsrechtbank in Sneek veroordeeld wegens bedelarij, terwijl zij in 1867 trouwde met Auke Martens Koopmans.

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

31 Zoon Marten geboren (07-01-1867)
31 Trouwde met Auke Martens Koopmans (02-03-1867)
32 Zoon Hendrik geboren (28-01-1868)
33 Zoon Marten overleden (28-01-1869)
35 Zoon Marten geboren (02-01-1871)
39 Zoon Jan geboren (27-03-1875)
45 Echtgenoot Auke Martens Koopmans overleden (03-02-1881)
55 Zoon Hendrik trouwde met Teuntje Wilhelmina Huijser (26-06-1890)
64 Zoon Marten trouwde met Afke Spiekholt (15-06-1900)
65 Kleinzoon Auke geboren (14-04-1901)
68 Kleindochter Lupkje geboren (19-12-1903)