Lipkjen Hendriks Koopmans 1763-1844


Lipkjen Hendriks Koopmans is geboren op 01-05-1763 in Mildam, dochter van Hendrik Martens Koopmans en Geertje Jeltes Jelles. Zij is gedoopt op 01-05-1763 in Oudeschoot. Lipkjen is overleden op 04-04-1844 in Mildam, 80 jaar oud.
Zij is in 1764 in Lemmer geopereerd aan een hazenlip (‘Haasemont’) door de ‘vermaarde en bekende Bergman, C.A. Goergslenner’.¬† Carl Adolph werd ook wel oculist en Berg-arts genoemd en is schrijver vanhet¬†Enchiridion medicum, ofte Medicyn-boekjen (17??)
In de Leeuwarder Courant staat vermeld dat hij in 1764 in Lemmer deze operatie heeft gedaan.

Leeuwarder Courant 11-04-1764

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
0 Grootmoeder Lipkens overleden (1763)
1 Broer Marten Hendriks geboren (?-04-1765)
3 of 4 Broer Jelle geboren (1767)
5 of 6 Zus Femke geboren (1769)
10 Zus Sjoerdtje geboren (19-12-1773)
13 Broer Folkert geboren (14-04-1777)
17 Zus Antje geboren (02-02-1781)
22 Zus Lipkjen geboren (28-06-1785)
22 Broer Marten Hendriks trouwde met Antje Johannes (03-07-1785)
23 Nicht Eelkje geboren (17-11-1786)
26 Neef Hendrik Martens geboren (11-05-1789)
28 Neef Harke Martens geboren (07-10-1791)
33 Broer Marten Hendriks trouwde met Rintske Bouwes Haagsma (12-02-1797)
34 of 35 Neef Uiltje Martens geboren (1798)
36 Nicht Rimkjen Martens geboren (22-04-1800)
39 Vader overleden (?-11-1802)
38 of 39 Neef Bouwe Martens geboren (1803)
39 of 40 Neef Jelle Martens geboren (1804)
42 Moeder overleden (08-01-1806)
44 Broer Marten Hendriks trouwde met Akke Aukes Bakker (21-06-1807)
47 Nicht Eelkjen geboren (05-03-1811)
51 Neef Harke Martens trouwde met Ynske Aukes Bakker (18-06-1814)
51 Neef Hendrik Martens trouwde met Trijntje Aukes Bijzitter (08-09-1814)
51 Neef Auke Martens geboren (07-04-1815)
56 Neef Gerrit Martens geboren (11-03-1820)
56 Neef Auke Martens overleden (28-03-1820)
56 Neef Gerrit Martens overleden (23-04-1820)
58 Nicht Rimkjen Martens trouwde met Johannes Alberts Koopman (20-05-1821)
58 Neef Auke Martens geboren (13-09-1821)
63 Neef Gerrit Martens geboren (01-07-1826)
63 Zus Sjoerdtje overleden (04-09-1826)
63 Neef Gerrit Martens overleden (24-03-1827)
70 Zus Femke overleden (25-01-1834)
73 Broer Jelle overleden (25-05-1836)
75 Nicht Rimkjen Martens overleden (26-06-1838)
79 Broer Folkert overleden (01-08-1842)

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *