Hoorn


Verslag Annie Hoekstra 1948-1951 – 10

Na af en toe over “verloven” te hebben gepraat en soms thuis, werd ’t plots op 3 december 1949 een feit. We wisten niets voor elkaar voor St. Nicolaas, maar wilden ’t geld toch graag nuttig besteden. En opeens verloofden we ons toen. Thuis had ik er wel eens over […]