Port of Spain


Brief uit Trinidad – 22 oktober 1935

Lieve Catrien, Goddank vandaag je brieven van 20 september en 27 september hier ontvangen. Ik ben toch zoo blij iets van je te hebben gehoord. Ik had er zoo’n ontzettende behoefte aan. De zaken gaan hier n.l. lang niet naar wensch en mijn zenuwen hebben weer danig de overhand. In […]