Verhuizingen familie Hoekstra


 • Modjokerto – december 1927
 • Soekoredjo – oktober 1928
 • Kalimati – augustus 1931
 • Soekoredjo – maart 1932
 • Twisk – oktober 1932
 • Suikerfabriek Soerawinangoen – maart 1933
 • Suikerfabriek Loewoenggadja (Cheribon) – februari 1934
 • Alkmaar – Lyceumstraat 61 – april 1934 – 31 mei 1936
 • Langsee Pati – 1 juli 1936
 • Modjoagoeng – 1 augustus 1936
 • Suikerfabriek Wonolangan¬† – 1 november 1936
 • Malang (Poentjakstraat 5) – 26 januari 1943
 • Boemi kamp – 29 maart 1944
 • Solo kamp – mei 1944
 • Ambarawa – 6 januari 1945 (Pieter + Hidzer)¬† – kamp 7
 • Semarang Halmakera – april 1945
 • naar Ambarawa – 23 september 1945 (Pieter + Hidzer)
 • Magelang – 25 oktober 1945
 • Ambarawa – 9 november 1945 ??
 • Semarang – 12 november 1945 (fabriek)
 • Batavia – 15 november 1945
 • Bandoeng – 18 november : Ursulineklooster – Ambonschool – Menadoschool – Lombokstr. 14 Bandoeng)
 • Batavia Kamp Adek – 28 april 1946
 • ss “Boissevain” – 4 mei 1946
 • Wijdenes – 30 mei 1946
 • Hoorn – Gouw 25 – juni 1946
 • Hoorn – Veemarkt 5 – 23 december 1946 (of 27 december)
 • Hoorn – Drieboomlaan 3 – 2 januari 1952 (Catriene Luijt – Pieter overleden in 1950)
 • Hengelo – Spreeuwenstraat 24 – 6 oktober 1960
 • Hoorn – Abbingstraat 5 – augustus 1970
 • Hoorn – Munnickenveld – 24 augustus 19??
 • Hoorn – Liornehuis
  • kamer 705 – 15 februari 1983
  • kamer 717 – 16 maart 1984
  • kamer 618
 • Emmeloord – Wittensteyn – kamer 68 – 3 januari 1985

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *